Koirakennelin perustaminen

Mitä kaikkea koirakennelin perustamiseen liittyy?

Koirakennelin tarkoitus on koirien jalostustoiminnan harjoittaminen, eli pentujen teettäminen narttukoiran avulla. Toimivaan kenneliin ei välttämättä tarvita kuin yksi jalostukseen käytettävä narttukoira. Koirakenneliä perustettaessa, kennelin perustajalla pitää olla rotukoira, jolla on tarvittavat viralliset rekisteripaperit. Seuraavaksi otetaan yhteyttä Kennelliiton hyväksymään koiran kasvattajaan ja kyseisen rotuyhdistyksen viralliseen jalostusneuvojaan. Rotuyhdistys tarjoaa koirien jalostusneuvontaa ja auttaa kennelin omistajaa löytämään narttukoiralle sopivan uroskoiran. Kennelin perustajan ei siis tarvitse miettiä kenneliin liittyviä käytännön asioita yksin, vaan apua on aina saatavilla.

Määräykset ja säännöt

Tulevien koiranpentujen rekisteröintiin kuuluvat määräykset ja säännöt kannattaa selvittää aina hyvissä ajoin etukäteen. Kennelnimestä ja sen tarkoituksesta kysytään paljon, joten tutkitaan asiaa seuraavaksi tarkemmin.

Kennelnimi ei ole milloinkaan ehto koirakennelin perustamiselle eikä pentujen rekisteröimiselle. Kennelin perustajan kannattaa kuitenkin rekisteröidä kennelnimi itselleen, sillä se kertoo vastuullisesta koirien kasvatus- ja jalostustyöstä. Käytännössä kennelliitto hoitaa rekisteröinnin kaikkien sellaisten pentujen osalta, jossa koirien kasvattaja asuu vakituisesti Suomessa ja pentue on niin ikään Suomessa syntynyt. Jokaisen pentueen vanhempien pitää myös täyttää kaikki vaadittavat rekisteröintiehdot.

Suomessa on olemassa yli sata koirarotua, joilla on erilaisia koiranpentujen rekisteröintiin vaikuttavia terveystutkimusvaatimuksia. Kyseisiä vaatimuksia ovat muun muassa kyynärnivel-, polvi- ja lonkkatutkimuslausunnot. Useammat rodut saattavat myös kuulua Kennelliiton perinnöllisten sairauksien ja erilaisten muiden vikojen vastustamisohjelmaan, eli PEVISAAN. Kennelin perustajan kannattaa aina tutustua tarkkaan kasvattamansa rodun terveysvaatimuksiin.

Tapauksissa, jossa kasvattajalla ei ole omaa kennelnimeä, koiralle annetaan vain yksisanainen nimi, kuten Kaapo. Kennelnimi tarkoittaa nimeä, joka liitetään aina tiettyyn kenneliin ja kasvattajaan pentuja rekisteröitäessä. Kennelliitto lähettää myönnetystä kennelnimestä aina kasvattajalle todistuksen. Kennelnimen hinta on 150 euroa ja sitä anotaan liitolta kirjallisesti verkossa olevalla lomakkeella. Kennelnimeä haettaessa, kasvattaja liittää anomukseen mukaan aina todistusjäljennöksen koiran kasvattajan peruskurssin loppuun suorittamisesta. Lisäksi mukaan laitetaan rotujärjestöltä saatava erillinen lausunto ja kasvattajan allekirjoittama kasvattajasitoumus. Seuraavaksi Koiramme-lehti julkaisee anotut nimet, jonka jälkeen alkaa niin sanottu valitusaika. Valitusajan päättymisen jälkeen anomukset lähetetään aina Belgian FCI:lle, eli koiranjalostusliitolle, joka myöntää kaikki kennelnimet maailmanlaajuisesti. Kennelnimen anomisesta päätös tulee noin puolen vuoden kuluttua.

Koirien kanssa on mukavaa liikkua ja harrastaa monipuolisesti, sillä jokaisella koiralla ja omistajalla on ne omat ”juttunsa.” Omistajan ja koiran yhteiset pyörälenkit, Agility- tai Toko-harrastustoiminta, mukavat metsäretket tai uintireissut tuovat virkistävää vaihtelua koirien ja omistajien elämään.

Monet hakeutuvat myös kennelneuvojiksi, jotka haluavat auttaa uusia koiranomistajia ja osaltaan tukea koirien hyvinvointia Suomessa. Joskus on mukavaa rentoutua ja tutustua eläinmaailmaan jännittävien kasinopelien keskellä. Tunnetut ja monipuoliset igame kolikkopelit viihdyttävät pelaajaa mukavan kenneltoiminnan ohessa.

Käytännössä kennelpiirit järjestävät usein kasvattajan peruskursseja, joista ilmoitetaan aina Koiramme-lehdessä. Kasvattajan peruskurssit antavat tietoa esimerkiksi kantavan nartun hoidosta, pennuttamiseen liittyvistä tärkeistä sopimuksista ja perinnöllisyyteen liittyvistä tekijöistä. Kenneltoimintaan liittyvistä asioista saa tietoa myös Kennelliiton ja rotuyhdistyksen omilta verkkosivuilta.